Phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến VIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) được thành lập tháng 11/2006 theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD, đến nay đã có 2 trụ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. VIS cung cấp các giải pháp thị trường vốn toàn diện và đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh..

Phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến TCSC

OTS đã thực hiện hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến cho TCSC từ năm 2010, hệ thống giao dịch trực tuyến này đã được TCSC cung cấp cho khách hàng của mình ổn định suốt 7 năm và hiện đã có hàng ngàn khách hàng giao dịch mỗi ngày.

12