Hệ thống kiểm soát người và phương tiện, container ra vào ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Đây là Hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào, nhận diện biển số xe thông minh, tính toán mức phí ra vào bãi, kiểm soát an ninh các khu vực kho hàng trong cảng đồng thời kết hợp hệ thống chấm công dựa vào công nghệ thẻ ra vào.

Hệ thống được xây dựng với quy mô 2 làn xe máy ra vào, 1 làn dành cho người đi bộ, 2 làn ô tô ra vào và 2 làn xe container ra vào. Hệ thống bao gồm 2 cổng A,B và được liên kết đồng bộ cho phép vào ra từ cả 2 cổng này.

Với hệ thống này, ICDST hoàn tòan có thể kiểm soát an ninh ra vào 1 cách tự động và an toàn, tối giản chi phí nhân sự và rủi ro về an ninh, đồng thời các xử lý của thiết bị ngoại vi như Barie, camera, vòng từ… rất linh hoạt và tốc độ nhanh

Đối với nhân viên ra vào bằng thẻ tháng, hệ thống hoạt động hầu như không cần con người giám sát, các hoạt động ra vào hoàn toàn tự động và chỉ cần đến nhân viên bảo vệ khi có sự cố, đồng thời có thể tích hợp vào hệ thống chấm công cho phép kiểm soát chấm công nhân viên bằng chính thẻ vào ra.

Đối với khách hàng vãng lai, hệ thống kiểm soát theo 1 quy trình đăng ký chặt chẽ, đảm bảo an ninh tối đa và cũng đáp ứng nhanh chóng về thời gian xử lý bằng thao tác đơn giản. Tổng thời gian từ lúc khách hàng đăng ký cho đến khi nhận thẻ ra vào chỉ chưa đầy 10s, và tổng thời gian quẹt thẻ vào cổng cho đến khi barie đóng lại chỉ chưa đầy 4s.