Hệ thống kiểm soát tự động các phương tiện vào ra Công viên Đại Dương Hạ Long (26 làn xe ra vào).

Tự động ghi nhận, nhận dạng người và phương tiện vào ra thông qua hệ thống thẻ từ phát hành tự động, camera nhận diện biển số xe. Tự động phát hiện các tình huống ra vào không hợp lệ để ngăn chặn xử lý kịp thời. Tính phí, phạt linh động.