Công ty Cổ phần ATG là đơn vị hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực triển khai dịch vụ hỗ trợ và cảnh báo an ninh an toàn cho con người, tài sản, phương tiện. Sản phẩm GPS của Công ty Cổ phần ATG là sản phẩm công nghệ đã phát triển rất mạnh tại thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, một số nước Châu Á,…

Hiện tại OTS đang cung cấp phần mềm Giám sát hành trình và định vị phương tiện cho dịch vụ giám sát hành trình của ATG, ứng dụng các giải pháp về GPS và tích hợp bản đồ số GIS.