Công ty Triều An( TATC) chuyên cung cấp các giải pháp về GPS, các phần mềm liên quan đến bản đồ GIS, định vị GPS hoặc các ứng dụng web Gis phù hợp với yêu cầu riêng của khách hàng.

Hiện tại OTS đang cung cấp phần mềm Giám sát hành trình và định vị phương tiện cho dịch vụ giám sát hành trình của Triều An, ứng dụng các giải pháp về GPS và tích hợp bản đồ số GIS.