Hệ thống giám sát hành trình Sabetran JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN SABETRAN là đơn vị Kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô, sản xuất, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị vận tải (không gia công cơ khí tại trụ sở)…được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần,được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Hiện tại OTS đang cung cấp phần mềm Giám sát hành trình và định vị phương tiện cho dịch vụ giám sát hành trình của Sabetran JSC, ứng dụng các giải pháp về GPS và tích hợp bản đồ số GIS.