Trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy Cảnh sát PCCC Đồng Nai

OTS cùng GTEL ICT đã triển khai thành công trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy GSAFE của phòng Cảnh sát PCCC Đồng Nai.

Cụ thể, tại các cơ sở có kết nối hệ thống cảnh báo cháy nhanh GSafe với Trung tâm thông tin chỉ huy của Cảnh sát PCCC Đồng Nai, khi có sự cố cháy xảy ra, tín hiệu báo cháy tại các cơ sở sẽ được tự động truyền đến Trung tâm chỉ huy của Cảnh sát PCCC Đồng Nai.

Ngay lập tức, các thông số cụ thể như: vị trí phát tín hiệu, tên đơn vị, số điện thoại liên lạc, thậm chí là tình trạng các nguồn lực thiết bị, con người xung quanh để chữa cháy sẽ được hiển thị trên bản đồ kỹ thuật số của hệ thống chỉ huy chữa cháy.

Cảnh sát PCCC Đồng Nai sẽ chủ động điều động lực lượng phương tiện đến tổ chức cứu chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra do được phát hiện sớm.