Hệ thống giám sát an ninh và PCCC không người trực cho trạm biến áp 110Kv Tây Ninh

OTS cùng GTEL ICT đã triển khai thành công trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy cho trạm biến áp 110Kv Phước Đông, Tây Ninh.

Trạm biến áp sẽ được lắp đặt hệ thống camera an ninh thông minh, kết hợp các đầu dò khói, dò nhiệt… tất cả sẽ được quản lý tập trung tại phòng trung tâm chỉ huy. Bất kì sự cố nào xảy ra thì hệ thống cũng sẽ lập tức báo động, đồng thời hình ảnh tại vị trí gặp sự cố sẽ được gửi về trung tâm kèm theo tọa độ chính xác trên bản đồ số.