Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS

Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS

Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS

Hệ thống công nghệ tích hợp các cảm biến tại trạm PTS, phát hiện quá nhiệt độ, mở cửa, cháy nổ, ngập nước, mất điện, tích hợp camera giám sát.. kết nối với Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS. Điều phối giám sát nhân viên xử lý sự cố trạm tập trung từ trung tâm.