Phần mềm Định vị, giám sát hành trình phương tiện

Phần mềm Định vị, giám sát hành trình phương tiện

Phần mềm Định vị, giám sát hành trình phương tiện

PSafe –Track(PSafe GPS Tracking) Là Phần mềm tích hợp thiết bị định vị GPS phục vụ quản lý, giám sát hành trình phương tiện cho các đơn vị vận tải, Công An, PCCC…

1. Chức năng hệ thống

   1.1 Hệ thống Giám sát phương tiện

      1.1.1 Chức năng Giám sát

      Hiển thị trạng thái của phương tiện theo thời gian thực trên bản đồ số. Thông tin của phương tiện bao gồm:

 • Vị trí của phương tiện
 • Hướng di chuyển của phương tiện
 • Vận tốc của phương tiện
 • Trạng thái của phương tiện: bao gồm các trạng thái : Đang chạy, Dừng/Đỗ, Đóng/Mở cửa, Đóng/Mở điều hòa,…

      1.1.2 Chức năng Xem lại lộ trình

Cho phép xem lại lộ trình và mô phỏng lại lộ trình của phương tiện trong khoảng  thời gian đã chọn

Đối với xe đi qua địa phận không còn sóng viễn thông để gửi gói tin GPRS(xe đi vào vùng rừng núi, địa phận quốc tế,..) thì dữ liệu hành trình phải được lưu trữ trên bộ nhớ của thiết bị, khi tới khu vực  có sóng viễn thông thì thiết bị sẽ gửi ngay lập tức dữ liệu hành trình của về máy chủ (vẽ lại lộ trình trên bản đồ). (Dữ liệu hành trình được lưu tối thiểu 30 ngày)

 

      1.1.3 Báo cáo Xem lại hành trình

 • Hiển thị lộ trình các tuyến đường phương tiện đã đi qua trong khoảng thời gian đã chọn
 • Cho phép xuất ra excel

 

      1.1.4 Báo cáo Dừng/Đỗ

 • Hiển thị thời điểm Dừng/Đỗ và thời gian Dừng/Đỗ của phương  tiện giúp cho nhà quản lý kiểm soát đường lộ trình của phương tiện.
 • Hỗ trợ Xuất ra excel

 

      1.1.5 Báo cáo quá tốc độ

 • Hiển thị các thời điểm, thời điểm mà phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian xác định

      1.1.6 Báo cáo Mở điều hòa

 • Hiển thị các thời điểm và thời gian mở điều hòa của phương tiện

      1.1.7 Báo cáo Mở cửa

 • Hiển thị các thời điểm và thời gian Mở cửa của phương tiện

      1.1.8 Báo cáo Km

 • Hiện thị lộ trình đi trong ngày của phương tiện và số Km đã đi của từng lộ trình

 

      1.1.9 Báo cáo Tổng hợp theo ngày

 • Hiển thị các thông tin thống kê trong ngày của phương tiện như: số km đi được, vận tốc trung bình, Số lần dừng đỗ, thời gian dừng, thời gian phương tiện hoạt động, số lần quá tốc độ.

   1.2 Trung tâm giám sát

      1.2.1 Chức năng Giám sát

Khi phương tiện gặp sự cố( chạy quá tốc độ, chạy vào đường cấm, SOS,...), phương tiện sẽ được hiển thị trên danh sách cảnh báo.

Nhân viên Quản trị có thể quan sát được vị trí hiện tại của phương tiện trên bản đồ số, quan sát thông tin của phương tiện để chủ động liên lạc với phương tiện.

Trên bản đồ số hiển thị đầy đủ thông tin các đồn công an, bệnh viện, cứu hỏa,  cây xăng,... nhằm hỗ trợ nhân viên trực điều hành 1 cách nhanh nhất