Giải pháp IoT và AI khác

Giải pháp IoT và AI khác

Quản lý giám sát hành trình phương tiện

Hệ thống tích hợp thiết bị GPS, bản đồ số. Quản lý điều hành và giám sát hành trình, giám sát vị trí các phương tiện trên bản đồ số.

Xem chi tiết

Quản lý giám sát hành trình phương tiện

Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS

Hệ thống công nghệ tích hợp các cảm biến tại trạm PTS, phát hiện quá nhiệt độ, mở cửa, cháy nổ, ngập nước, mất điện, tích hợp camera giám sát.. kết nối với Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS. Điều phối giám sát nhân viên xử lý sự cố trạm tập trung từ trung tâm.

Xem chi tiết

Trung tâm giám sát sự cố trạm PTS