Trung tâm chỉ huy giám sát cảnh báo cháy nhanh

Trung tâm chỉ huy giám sát cảnh báo cháy nhanh

Trung tâm chỉ huy giám sát cảnh báo cháy nhanh

Hệ thống tại Trung tâm chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giám sát online tin báo sự cố cháy nổ tự động truyền về từ các cơ sở, tích hợp các thông tin hỗ trợ điều hành chỉ huy chữa cháy trên bản đồ số.