Phần mềm Ghi âm ghi hình thẩm vấn

Phần mềm Ghi âm ghi hình thẩm vấn

Phần mềm Ghi âm ghi hình thẩm vấn

PSafe AVR (Psafe Audio Video Recording) là Phần mềm chuyên dụng cho ghi âm, ghi hình phục vụ lưu trữ bằng chứng quá trình hỏi cung, thẩm vấn…

 Giới thiệu phần mềm PSafe-AVR.

Phần mềm quản lý phiên hỏi cung có tính năng lưu trữ, quản lý video ghi hình xét hỏi từ các phòng xét hỏi, thẩm vấn. 

Bao gồm các chức năng chính sau:

 • Mã hóa.
 • Lưu trữ các file ghi hình quá trình xét hỏi.
 • Nhập và quản lý thông tin phiên hỏi cung.
 • Chức năng ghi âm, ghi hình quá trình xét hỏi.
 • Tạo các tập tin lưu trữ trên DVD một cách đầy đủ.
 • Phần mềm Tiếng Việt, giao diện thiết kế dễ sử dụng.
 • Chức năng sắp xếp, quản lý các file ghi hình quá trình xét hỏi.
 • Chức năng tìm kiếm, xem lại các file ghi hình quá trình xét hỏi.
 • Chức năng năng xem lại phiên xét hỏi sau khi đã kết thúc phiên.
 • Chức năng trích xuất dữ liệu file ghi hình xét hỏi ra các thiết bị lưu trữ ngoài.
 • Chức năng bắt đầu, tạm dừng, kết thúc việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Hãy liên hệ ngay với GTEL OTS theo số điện thoại: (028)22476869 hoặc email: [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ.