Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Phần mềm

PSafe là bộ phần mềm quản lý giám sát an ninh tổng thể do OTS chủ động nghiên cứu phát triển. Sản phẩm đã hoàn thiện và được ứng dụng hiệu quả cho các dự án lớn hơn 10 năm qua.

Xem chi tiết

Phần mềm

Thiết bị

Các sản phẩm thiết bị IoT và AI chuyên dụng phục vụ ngành an ninh, giám sát.

Xem chi tiết

Thiết bị

Hệ thống Phần mềm Trung tâm giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông GSAFE-C3

Hệ thống Phần mềm Trung tâm giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông GSAFE-C3 (GSAFE Command Control Center) là Hệ thống phần mềm chuyên dụng cho các Trung tâm thông tin chỉ huy, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông thuộc ngành Công an.

Xem chi tiết

Hệ thống Phần mềm Trung tâm giám sát an ninh trật tự và vi phạm giao thông GSAFE-C3