Hệ thống an ninh tích hợp cho ngân hàng

Hệ thống an ninh tích hợp cho ngân hàng

Hệ thống an ninh tích hợp cho ngân hàng

Hệ thống công nghệ tích hợp camera giám sát các chuỗi phòng giao dịch, ATM, phát hiện xâm nhập, cảnh báo cháy nổ, cảnh báo phá hoại ATM kết nối với Trung tâm giám sát an ninh tập trung.