Trung tâm chỉ huy giám sát camera giao thông thông minh

Trung tâm chỉ huy giám sát camera giao thông thông minh

Trung tâm chỉ huy giám sát camera giao thông thông minh

Hệ thống tại trung tâm chỉ huy Công An tỉnh/Huyện, phòng cảnh sát giao thông..giám sát tập trung an toàn giao thông qua camera, đo đếm lưu lượng, phát hiện ùn tắc, nhận dạng biển số, phân tích cảnh báo các vi phạm giao thông bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh.