Thiết bị

Thiết bị

Thiết bị IoT truyền tin và điều khiển

Thiết bị tích hợp các cảm biến cửa, tủ báo cháy, camera.. kết nối và truyền tin báo sự cố an ninh, cháy nổ về Trung tâm giám sát và điều khiển xa, kích hoạt các kịch bản xử lý sự cố đã được lập trình sẵn.

Xem chi tiết

Thiết bị  IoT  truyền tin và điều khiển

Thiết bị phân tích xử lý hình ảnh AI

Thiết bị kết nối camera, phân tích hình ảnh nhận diện khuôn mặt, báo cáo hành vi

Xem chi tiết

Thiết bị phân tích xử lý hình ảnh AI