Hệ thống an ninh tích hợp cho chuỗi cửa hàng

Hệ thống an ninh tích hợp cho chuỗi cửa hàng

Hệ thống an ninh tích hợp cho chuỗi cửa hàng

Hệ thống công nghệ tích hợp camera giám sát các chuỗi cửa hàng, phát hiện xâm nhập, mở cửa, cảnh báo cháy nổ kết nối với Trung tâm giám sát an ninh tập trung.