Kiểm soát vào ra

Kiểm soát vào ra

PSafe-ACS  là các giải pháp Kiểm soát người và phương tiện vào ra cổng, tòa nhà, bãi xe, khu trọng yếu, dock hàng…Ngoài giải pháp chuẩn sẵn có, GTEL OTS sẵn sàng thiết kế phần mềm theo các quy trình kiểm soát, quản lý phù hợp với nhu cầu riêng, chuyên dụng của từng khách hàng.

Quản lý vào ra cho tòa nhà, trụ sở

Giải pháp tích hợp nhiều loại thiết bị của các hãng khác nhau, phục vụ Quản lý kiểm soát tự động người và phương tiện vào ra cổng và các khu vực trọng yếu với quy trình nghiệp vụ quản lý chuyên nghiệp.

Xem chi tiết

Quản lý vào ra cho tòa nhà, trụ sở

Quản lý vào ra cho cảng, ICD, kho logistic

Hệ thống quản lý kiểm soát người và phương tiện vào ra cổng, kho hàng, bãi hàng, dock hàng…. kiểm soát an ninh chặt chẽ, tự động, tối ưu quy trình quản lý giao nhận, giảm chi phí vận hành.

Xem chi tiết

Quản lý vào ra cho cảng, ICD, kho logistic