Phần mềm Trung tâm Giám sát cảnh báo cháy

Phần mềm Trung tâm Giám sát cảnh báo cháy

Phần mềm Trung tâm Giám sát cảnh báo cháy

PSafe Fire là phần mềm chuyên dụng cho Trung tâm giám sát tin sự cố cháy nổ từ nhiều cơ sở/vị trí khác nhau truyền về, có liên kết với hệ thống camera sắn có, hoặc kết nối với Trung tâm chỉ huy cảnh sát PCCC.