Hệ thống Giám sát hành trình và điều hành phương tiện

Hệ thống Giám sát hành trình và điều hành phương tiện

Hệ thống IoT và AI khác

Hệ thống Giám sát hành trình và điều hành phương tiện

Ngày đăng: 26/12/2021

1. Thời điểm: 2015- nay

2. Quy mô dự án:

  • Định vị, giám sát hành trình cho gần 6000 phương tiện các loại trong đó có xe cảnh sát PCCC, xe trật tự đô thị, xe vận tải của sabeco.

3. Hạng mục OTS cung cấp, triển khai: Tư vấn thiết kế hệ thống, Cung cấp Server và Phần mềm, đảm bảo kỹ thuật cho các nhà thầu.

4. Hình ảnh:

dieu-khien-phuong-tien