Hệ thống kiểm soát vào ra cổng cảng ICD Tân Cảng Sóng Thần

Hệ thống kiểm soát vào ra cổng cảng ICD Tân Cảng Sóng Thần

Hệ thống kiểm soát vào ra

Hệ thống kiểm soát vào ra cổng cảng ICD Tân Cảng Sóng Thần

Ngày đăng: 14/03/2022

1. Thời điểm: 2017.

2. Chủ đầu tư: Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần

3. Quy mô dự án:

  • 6 làn xe máy
  • 4 làn ô tô
  • 2 làn đi bộ
  • Triển khai tại 2 cổng A, B
  • Kiểm soát bằng barrier, tripod tự động.
  • Đăng ký thông tin vào cảng: Scan giấy tờ, chụp ảnh,…
  • Máy phát hành thẻ tự động.
  • Hiển thị thông tin trên bảng LED.
  • Nhận diện biển số xe tự động.
  • Phân loại phương tiện ra vào cảng. Thu phí cho nhiều loại đối tượng khác nhau.

4. Hạng mục OTS cung cấp, triển khai: Trọn gói, tất cả hạng mục.

5. Hình ảnh:

du-an-song-than

du-an-song-than

du-an-song-than

du-an-song-than