Hệ thống Quản lý an ninh Cảng Tân Cảng Cát Lái

Hệ thống Quản lý an ninh Cảng Tân Cảng Cát Lái

Hệ thống an ninh tích hợp

Hệ thống Quản lý an ninh Cảng Tân Cảng Cát Lái

Ngày đăng: 14/03/2022

1. Thời điểm: 2019

2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

3. Quy mô dự án:

Hệ thống tích hợp gồm 200 camera giám sát cảng, hệ thống kiểm soát người ra vào cảng 13 lane, hệ thống kiểm soát ra vào khu trọng yếu, tích hợp báo cháy, cảnh báo xâm nhập bãi hàng... Hệ thống lưu trữ SAN, Hệ thống 12 màn hình ghép, hệ thống server, Firewall… Phần mềm Video Management System (VMS), Phần mềm kiểm soát ra vào (ACS), Phần mềm Phân tích xâm nhập AI,  Phần mềm Trung tâm điều hành an ninh tích hợp các hệ thống khác,

4. Hạng mục OTS cung cấp, triển khai: Tất cả phần mềm, 1 số thiết bị ACS, 1 số camera và triển khai lắp đặt, tích hợp tất cả hệ thống.

5. Hình ảnh:

du-an-cai-lai

du-an-cai-lai

du-an-cai-lai

du-an-cai-lai

du-an-cai-lai