Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh và giao thông Tỉnh Hòa Bình

Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh và giao thông Tỉnh Hòa Bình

Hệ thống an ninh tích hợp

Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh và giao thông Tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng: 16/03/2022

1. Thời điểm triển khai dự án: 2021

2. Quy mô dự án:

Tích hợp gần 450 camera nhiều chủng loại nhãn hiệu khác nhau sẵn có ở địa bàn và đầu tư mới.  Lưu trữ, giám sát tập trung tại Trung tâm chỉ huy Công An tỉnh Hòa Bình. Phần mềm quản lý camera tập trung VMS. Phần mềm AI phân loại phương tiện, nhận diện biển số xe, phân tích hình ảnh thông minh. Tích hợp bản đồ số quản lý camera, hổ trợ điều hành chỉ huy.

3. Hạng mục OTS cung cấp và triển khai: Phần mềm quản lý camera tập trung VMS. Phần mềm AI nhận diện biển số xe, phân tích hình ảnh thông minh, bản đồ số quản lý camera, hổ trợ điều hành chỉ huy.

4. Hình ảnh:

du-an-hoa-binh