Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự Q.1, Tp.HCM

Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự Q.1, Tp.HCM

Hệ thống an ninh tích hợp

Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự Q.1, Tp.HCM

Ngày đăng: 16/03/2022

Trung tâm giám sát an ninh trật tự Địa bàn Q.1, Tp.HCM

1. Thời điểm: 2018.

2. Quy mô dự án:

Hệ thống gồm 10 hệ thống giám sát tại 10 phường, 1 hệ thống giám sát tập trung kết nối 10 phường tại UBND Q1. Tích hợp hơn 600 camera nhiều chủng loại nhãn hiệu khác nhau sẵn có ở địa bàn.  Lưu trữ, giám sát tập trung tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh UBND Quận 1.

3. Hạng mục cung cấp và triển khai: Phần mềm quản lý camera tập trung VMS.

4. Hình ảnh:

du-an-quan1

du-an-quan1